หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > สาขาวิชาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561
สาขาวิชาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-09-04 15:25:46


เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา   สาขาวิชาบัญชี  คณะวิทยาการจัดการ  จัดพิธีไหว้ครู สาขาวิชาการบัญชี ประจำปี 2561  โดยมีอาจารย์อภิญญา วิเศษสิงห์ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี เป็นประธาน  ร่วมด้วยอาจารย์สาขาวิชาการบัญชี   เข้าร่วมพิธี  ณ  บริเวณหน้าศาลปราสาทสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี  

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การกล่าวต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1  โดยอาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี  พิธีไหว้ครูของนักศึกษา  อาจารย์ผูกข้อมือให้กับตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 พิธีมอบตราประจำสาขา  และการพบปะและผูกข้อมือระหว่างรุ่นพี่และศิษย์เก่า ต่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1

อาจารย์อภิญญา วิเศษสิงห์  หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี เปิดเผยว่า “ โครงการพิธีไหว้ครู สาขาวิชาการบัญชี ประจำปี 2561 จัดขึ้น เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้แสดงความระลึกถึงพระคุณของครู การแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่าน และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง อีกทั้งยังเป็นการดำรงรักษาพิธีรับขวัญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อเป็นสิริมงคล  และปลูกฝังให้นักศึกษาได้รับการสืบสานวัฒนธรรมไทย ต่อการระลึกถึงบุญคุณของครูอีกด้วย”