หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > วจก. จัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ – ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561
วจก. จัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ – ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-09-07 16:57:16


        วันที่ 7 กันยายน 2561   คณะวิทยาการจัดการ  จัดการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ – ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561    โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุม  ร่วมด้วยอาจารย์ ดร.กฤษณะ เชื้อชัยนาท รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมประชุมและแนะแนวทางอาจารย์ในการดูแลให้คำปรึกษาอันเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาในด้านต่างๆ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ (จันทร์-ศุกร์) และ ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)  เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง Mini Theater  คณะวิทยาการจัดการ