หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญร่วมงาน “เทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ” ครั้งที่ 13
คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญร่วมงาน “เทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ” ครั้งที่ 13

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-09-10 10:36:16

         คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญร่วมงาน “เทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ” ครั้งที่ 13  ในวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 06.00-16.00 น. ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถแจ้งความประสงค์ร่วมทำบุญได้ที่  ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม โทร. 0-2160-1494  (กิจกรรมตามตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562)