หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > “ชมรมสื่อสร้างสรรค์จับมือนิเทศศาสตร์ วจก.สร้างนักกิจกรรม พร้อมฉลอง 20 ปี ชมรม”
“ชมรมสื่อสร้างสรรค์จับมือนิเทศศาสตร์ วจก.สร้างนักกิจกรรม พร้อมฉลอง 20 ปี ชมรม”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-09-10 12:26:02


     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชมรมสื่อสร้างสรรค์รุ่นที่ 14 ( CMC Camp 14 ) ที่วังดุม เมาท์เทนแคมป์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมสื่อสร้างสรรค์ร่วมกับกลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ระหว่างวันที่ 7-11 กันยายน ที่ผ่านมา เพื่อปลูกฝังความมีจิตสาธารณะ จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง การตรวจเยี่ยมการอบรมในครั้งนี้มี ดร.กฤษณะ เชื้อชัยนาท รองคณบดีฝ่ายวิชาการของคณะวิทยาการร่วมสังเกตการณ์ด้วย

     ในการอบรมมีนักสื่อสารมวลชนและรุ่นพี่ในวงการนิเทศศาสตร์มาให้ความรู้และเล่าประสบการณ์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจการก้าวเข้าสู่วิชาชีพในอนาคตเช่นจากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สถานีโทรทัศน์ TNN 24 ช่อง 16 บริษัทกันตนา รายการรีวิวบันเทิงช่อง 3 บริษัทดีคอนเซป นักธุรกิจจากเลกาซี นักออกแบบท่าเต้นจาก move it up บริษัทบางกอกฟานาติก สำนักข่าวทีนิวส์ โรงแรมสุโกศล ปิดท้ายด้วย วิทยากรเจ้าของสถานที่ ให้ความรู้เรื่อง การใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน

     “ในวาระครบ 2 ทศวรรษ หรือ 20 ปีของชมรมสื่อสร้างสรรค์ ขอให้ชมรมทำหน้าที่ต้นแบบที่ดีในการสร้างสมาชิกที่ดี รับใช้สังคมอย่างสร้างสรรค์ แม้ว่าชมรมสื่อสร้างสรรค์จะสังกัดส่วนกลาง แต่ถ้าหากกิจกรรมหรือโครงการที่จัดขึ้นเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาโดยรวม คณะก็พร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีปกล่าว

      ชมรมสื่อสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นชมรมสังกัดส่วนกลาง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2541 ปัจจุบันมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ วิทยารัฐประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์ และอาจารย์ณรงค์ อนุรักษ์ ผู้ก่อตั้งชมรมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยในแต่ละปีมีนักศึกษาจากทุกคณะสมัครเป็นสมาชิกเป็นจำนวนมาก ซึ่งในปีนี้ วันเปิดโลกชมรม หรือวันสมัครชมรมตรงกับวันศุกร์ที่ 14 กันยายนที่จะถึงนี้