หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แขนงวิชาการเงินการธนาคาร วจก.จัดอบรมบริการวิชาการ หัวข้อ “เจาะลึกลงทุนในกองทุนรวม”
แขนงวิชาการเงินการธนาคาร วจก.จัดอบรมบริการวิชาการ หัวข้อ “เจาะลึกลงทุนในกองทุนรวม”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-09-15 13:38:13

      เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา แขนงวิชาการเงินการธนาคาร  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จัดอบรมบริการวิชาการให้ความรู้กับนักศึกษา เยาวชน และนักลงทุนเขตดุสิต ในหัวข้อ “เจาะลึกลงทุนในกองทุนรวม” โดยมีอาจารย์ ดร.ณัฐณิชา กลีบบัวบาน หัวหน้าแขนงวิชาการเงินการธนาคารเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการ  มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองจัดการกองทุนรวม ซึ่งเป็นการประมวลความรู้ทางศาสตร์การเงินบูรณาการเข้ากับศาสตร์การบริหาร และเพื่อการประยุกต์ใช้จริงกับการบริหารผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวม โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ประกิต สิริวัฒนเกตุ นักลงทุนมืออาชีพ นักวิเคราะห์ทางเทคนิค และเป็นกรรมการผู้จัดการ บลจ. เมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้  ในรูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet

อาจารย์ ดร.ณัฐณิชา กลีบบัวบาน: ภาพ/ข้อมูล

กันยากร สุจริตเนติการ : รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#ssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา