หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2566
คณะวิทยาการจัดการ ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-09-15 17:21:56

       วันที่ 15 กันยายน 2566  เวลา 14.00 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน  ประจำปีงบประมาณ 2566  โดยได้รับเกียรติจากนายฤทธิ์เดช กิจขยัน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  กรุงเทพมหานคร  เป็นวิทยากรให้ความรู้  โดยมีการสาธิตการดับเพลิง การระงับเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้น และการหนีไฟ  พร้อมมีการจำลองเหตุการณ์จริง  ให้บุคลากร  ได้รับรู้ถึงสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น  และการหนีไฟอย่างถูกต้อง ถูกวิธี  พร้อมทั้งมีการช่วยเหลือบุคลากรทุกคนให้ได้ทันเวลาและปลอดภัยมากที่สุด   ณ  อาคาร  57  คณะวิทยาการจัดการ

 

กันยากร สุจริตเนติการ/รัชนี  ใจชุ่ม : ถ่ายภาพ

กันยากร สุจริตเนติการ: รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru#ssru #คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา