หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ ร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ “ถักทอใจสายใย 60 ปี”
คณะวิทยาการจัดการ ร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ “ถักทอใจสายใย 60 ปี”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-09-23 16:57:16

      วันที่ 22 กันยายน 2565  เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  พร้อมด้วยรองคณบดี  อาจารย์  หัวหน้าสำนักงานคณบดี  และผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประจำคณะเข้าร่วมงาน  “ถักทอใจสายใย 60 ปี”    เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2566  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์  ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นประธานในพิธี  

   ในปีนี้คณะวิทยาการจัดการ มีอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการผู้เกษียณอายุราชการ เข้าร่วมพิธีสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์  พระบรมราชเทวี  ณ  ลานพระราชานุสาวรีย์  สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์   พระบรมราชเทวี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  


กันยากร สุจริตเนติการ:ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา