หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2566
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-09-25 09:35:31

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

นายประจวบ  ทอสาร

++++++++++++++++++++++++++


กันยากร สุจริตเนติการ: กราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา