หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์และนักศึกษาแขนงวิชาการเงินการธนาคาร วจก. เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม Bloomberg
อาจารย์และนักศึกษาแขนงวิชาการเงินการธนาคาร วจก. เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม Bloomberg

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-09-26 16:20:36

        วันที่ 26 กันยายน 2566 อาจารย์ ดร. ณัฐณิชา กลับบัวบาน หัวหน้าแขนงวิชาการเงินการธนาคาร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐชาฎ์ ผาสุข  อาจารย์ประจำแขนงวิชาการเงินการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ  นำนักศึกษแขนงวิชาการเงินการธนาคาร  เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม Bloomberg  โดยได้รับเกียรติจาก คุณเดือนเพ็ญ จันทร์ศิริศรี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาความรู้การเงินขั้นพื้นฐาน และทีมงาน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา  ณ ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับการเข้าร่วมโครงการอบรมดังกล่าว  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะและส่งเสริมความรู้แก่นักศึกษาในการเรียกข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์การลงทุนในตลาดทุน/ตลาดเงิน


กันยากร สุจริตเนติการ : ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#ssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา