หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์ฯ เปิดรับบริจาคกระดาษที่ไม่ใช้แล้วเพื่อผู้พิการ ทางสายตา ในโครงการ “Same World But Another Side โลกคู่ขนาน”
แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์ฯ เปิดรับบริจาคกระดาษที่ไม่ใช้แล้วเพื่อผู้พิการ ทางสายตา ในโครงการ “Same World But Another Side โลกคู่ขนาน”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-09-14 14:16:20

         

   เมื่อเร็วๆนี้ นักศึกษาแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรชั้นปีที่ 4 จัดโครงการ
“Same World But Another Side โลกคู่ขนาน” เพื่อขอรับบริจาคกระดาษที่ไม่ใช้แล้วนำไปต่อยอดเป็นหนังสืออักษรเบรลล์ (หนังสือสำหรับคนตาบอด) เพื่อการศึกษาให้กับผู้พิการทางสายตา ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เขตราชเทวี ระยะเวลาในการเปิดรับบริจาคตั้งแต่วันนี้ – วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เนื่องจากผู้จัดโครงการเล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้พิการทางสายตาเพราะ “ดวงตา” เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมาก แต่ผู้พิการทางสายตาไม่มีโอกาสได้มองเห็นหรือสามารถอ่านหนังสือได้

          ทั้งนี้ได้เปิดรับบริจาคกระดาษทั้งหมด 4 จุด ดังนี้

          1. ร้านถ่ายเอกสารตึกศิลปกรรมศาสตร์

          2. ตึกคณะวิทยาการจัดการ

          3. ร้านถ่ายเอกสารตึกวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

          4. ร้านถ่ายเอกสารด้านหลังตึกวิทยาลัยนานาชาติ

          โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาโครงการพิเศษด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร (PRC4802)  

หากท่านใดมีความประสงค์บริจาคหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร: 09 – 5732 - 9968 คุณฟางข้าว

โทร: 09 – 4066 - 1737 คุณนาเดียร์