หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > ผู้บริหาร วจก. ร่วมพิธีมุทิตาจิต เนื่องในวันคล้ายวันเกิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้บริหาร วจก. ร่วมพิธีมุทิตาจิต เนื่องในวันคล้ายวันเกิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-09-14 19:52:31


วันที่ 14 กันยายน 2561  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมพิธีมุทิตาจิต มอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 73 ปี นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ณ โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา