หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันกีฬา M-science Sport's day 2024
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันกีฬา M-science Sport's day 2024

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2024-02-12 15:12:52

      พบกับกิจกรรมการแข่งขันกีฬา M-science Sport's day 2024 เริ่มการแข่งขันตั้งแต่ 11ก.พ - 3 มี.ค. 67 นี้ ร่วมชมการแข่งขัน และให้กำลังใจนักกีฬาทุกประเภทได้ตามกำหนดวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว 


งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#เรียนดีมีความสุขมีรายได้

#คณะวิทยาการจัดการทำงานพร้อมเรียน

#มาเป็นครอบครัวเดียวกันFMSFamily