หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันกีฬา M-science Sport's day 2024 การแข่งกีฬาฟุตบอล รอบแรก
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันกีฬา M-science Sport's day 2024 การแข่งกีฬาฟุตบอล รอบแรก

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2024-02-12 16:15:53

    พบกับกิจกรรมการแข่งขันกีฬา M-science Sport's day 2024 การแข่งกีฬาฟุตบอล ( 6คน) รอบแรก เริ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่ 19-22ก.พ. 2567 เป็นต้นไป

(ตามตารางดังแนบ)   ร่วมชมการแข่งขัน และให้กำลังใจนักกีฬาได้ตามกำหนดวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว 


งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#เรียนดีมีความสุขมีรายได้

#คณะวิทยาการจัดการทำงานพร้อมเรียน

#มาเป็นครอบครัวเดียวกันFMSFamily