หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
คณะวิทยาการจัดการ ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2024-02-14 10:44:15

     คณะวิทยาการจัดการ ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ International Conference on Education ,Business,Technology,and Social Sciences (ICEBTS) 2024 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก ได้แก่ 

1.นางสาวมาฆะสิริ พรหมสุข (ครีม) นักศึกษาแขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 3

2นางสาวสุชานาถ  ส่องศิริ (บีม) นักศึกษาแขนงวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 3

โดยนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกดังกล่าว จะเดินทางไปนำเสนอผลงานฯ ระหว่างวันที่ 21-23 เษายน 2567 นี้  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้ผ่านการคัดเลือก มา ณ โอกาสนี้


อารยา ยอดฉิม:ภาพ/ข้อมูล

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#ssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#เรียนดีมีความสุขมีรายได้

#คณะวิทยาการจัดการทำงานพร้อมเรียน

#มาเป็นครอบครัวเดียวกันFMSFamily