หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาแขนงวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ หัวข้อ "การสร้างการตลาดแบรนด์ไทยน้องใหม่ให้ทันกระแสโซเชียล"
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาแขนงวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ หัวข้อ "การสร้างการตลาดแบรนด์ไทยน้องใหม่ให้ทันกระแสโซเชียล"

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2024-02-15 16:48:24

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาแขนงวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ 

หัวข้อ  "การสร้างการตลาดแบรนด์ไทยน้องใหม่ให้ทันกระแสโซเชียล"  

พบกับวิทยากร คุณกิตติยา มณีแสงทอง  เจ้าของแบรนด์ Saideehome 

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

เวลา 08.30-11.30 น.

 ณ ห้องประชุมมินิเธียเตอร์  อาคาร 57 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

+++++++++++++++++++++++++++++++++

นักศึกษาแขนงวิชาการตลาด:ภาพ

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#เรียนดีมีความสุขมีรายได้

#คณะวิทยาการจัดการทำงานพร้อมเรียน

#มาเป็นครอบครัวเดียวกันFMSFamily