หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2567
คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2567

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2024-02-15 16:52:10

                วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567   เวลา 10.00 น.  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2567   โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม  พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา  น้อยจันทร์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คุณวิรัตน์ โรจยารุณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี.ซี.เอฟ. แกรนด์วู้ด จำกัด  คุณสุชัย พงษ์เพียรชอบ  สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย  และคณะกรรมการประจำคณะฯ  เข้าร่วมประชุม   ณ  ห้องประชุมรวมใจการจัดการ 1 คณะวิทยาการจัดการ  และการประชุมในรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google meet

กันยากร สุจริตเนติการ : ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#เรียนดีมีความสุขมีรายได้

#คณะวิทยาการจัดการทำงานพร้อมเรียน

#มาเป็นครอบครัวเดียวกันFMSFamily