หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม วจก. จัดการแข่งขันกีฬา M-Science Sport’s Day 2024
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม วจก. จัดการแข่งขันกีฬา M-Science Sport’s Day 2024

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2024-02-15 17:00:39

      ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ จัดการแข่งขันกีฬา M-Science Sport’s Day 2024 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศวีร์ สุภานนท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมรับชมการแข่งขันพร้อมให้กำลังใจแก่นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน สำหรับการแข่งขันกีฬาในรอบแรก เป็นการแข่งขันกีฬาประเภทแชร์บอล (ชาย-หญิง) และบาสเกตบอล (ชาย-หญิง) มีนักกีฬาจากสาขา/แขนงวิชาประจำคณะ เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อคัดเลือกเขาสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป จัดขึ้น ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


พัชร กิ่งก้าน:ถ่ายภาพ

กันยากร สุจริตเนติการ: รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#เรียนดีมีความสุขมีรายได้

#คณะวิทยาการจัดการทำงานพร้อมเรียน

#มาเป็นครอบครัวเดียวกันFMSFamily