หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม วจก. จัดประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม วจก. จัดประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2024-02-19 10:28:14

             วันทึ่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่3/2567  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศวีร์ สุภานนท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุม  ซึ่งมีวาระที่สำคัญ คือ การจัดกิจกรรม/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การรายงานความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม อาทิ โครงการ M-Science Sport’s  Day 2024  รายงานผลการแข่งขันกีฬา M-Science Sport’s  Day 2024 รอบคัดเลือก และการจัดการแข่งขันตามกำหนดการ  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โครงการ FMS Smart  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการมือใหม่กับตลาดวัฒนธรรม และโครงการอื่นๆ  มีคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย หัวหน้าสาขา หัวหน้าแขนงวิชา บุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ เข้าร่วมประชุม ณ  ห้องประชุมสโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ


กันยากร สุจริตเนติการ: ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#เรียนดีมีความสุขมีรายได้

#คณะวิทยาการจัดการทำงานพร้อมเรียน

#มาเป็นครอบครัวเดียวกันFMSFamily