หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ร่วมเป็นเกียรติมอบรางวัล การประกวด SSRU QUEEN 2024
ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ร่วมเป็นเกียรติมอบรางวัล การประกวด SSRU QUEEN 2024

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2024-02-19 10:27:37

       เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมเป็นเกียรติในการมอบรางวัลการประกวด SSRU QUEEN 2024 ภายใต้หัวข้อ "Right & Equality: My Way ถูกต้องและเท่าเทียมในเส้นทางของฉัน" ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

           สำหรับกิจกรรมการประกวด SSRU QUEEN 2024 ภายใต้ความถูกต้อง เท่าเทียม : Right and Equality เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยชมรมสื่อสร้างสรรค์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ คณะวิทยาการจัดการ และหน่วยงานสนับสนุน มีวัตถุประสงค์หลักจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้มีความหลากหลายทางเพศได้ประกวดความงามและแสดงความสามารถตามที่ตนถนัด โดยจัดขึ้นเป็นปีที่ 7 ซึ่งได้ผลการตอบรับอย่างท่วมท้น ในปีนี้มีผู้สมัครที่เป็นนักศึกษาเพศทางเลือกที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าร่วมแข่งขันจำนวนมาก ซึ่งผลการตัดสินปรากฏว่า  ยีนส์ ศรุตา ศิริเดชาวัฒน์ นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศ คว้ามงกุฎ SSRU Queen 2024 ไปครอง พร้อมรางวัลอื่นๆอีกมากมาย โดยคุณศรุดา ปัญญาคำ Miss Tiffany 2024 เป็นผู้สวมมงกุฎให้กับผู้ได้รับตำแหน่ง SSRU QUEEN 2024 ในครั้งนี้

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เบ๊บ กรัชญา พานาสันต์

         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ต้นปาล์ม สุภัสรา วิวัฒนานนท์

         และรางวัล the creator ได้แก่ ชาร์ค ชาร์คโก ชาร์คโกเลท

  ในปีนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับในวงการความงาม ถึง 7 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ อนุรักษ์ Miss ACDC 2008 คุณศรุดา ปัญญาคำ Miss Tiffany 2024, คุณยลลดา เกริกก้อง สวนยศ นายกสมาคมบุคคลข้ามเพศแห่งประเทศไทย Miss Fabulous Thailand - Northern 2024,คุณปุญชนิกา ช่วยนุกิจ อดีตผู้จัดการผ่ายรายการสถานการณ์และคณภาพชีวิต ไทยพีบีเอส, คุณชนม์ชยนันท์ พร้อมสมบัติ บรรณาธิการข่าว ไทยพีบีเอส 1 st runner up Miss ACDC 2006, คุณภัทรภร ซ้อนพิมพ์ 1st runner up SSRU QUEEN 2020 และ คุณณัฏฐ์ ใจมั่น ประธานบริหาร U Like Clinicขอบคุณภาพ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อนุรักษ์ /คุณหลุยส์ 

กันยากร สุจริตเนติการ : รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#เรียนดีมีความสุขมีรายได้

#คณะวิทยาการจัดการทำงานพร้อมเรียน

#มาเป็นครอบครัวเดียวกันFMSFamily