หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การแข่งขันกีฬา M-science Sport's day 2024 การแข่งกีฬาฟุตบอล ( 6คน) รอบแรก
การแข่งขันกีฬา M-science Sport's day 2024 การแข่งกีฬาฟุตบอล ( 6คน) รอบแรก

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2024-02-19 11:20:27

      พบกับกิจกรรมการแข่งขันกีฬา M-science Sport's day 2024 การแข่งกีฬาฟุตบอล ( 6คน) รอบแรก วันนี้พบกับคู่แรก แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศและแขนงวิชาการเงินการธนาคาร  ร่วมชมการแข่งขัน และให้กำลังใจนักกีฬาได้เวลา 17.00-18.00 น. ณ สนามกีฬาหน้าคณะครุศาสตร์


งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#เรียนดีมีความสุขมีรายได้

#คณะวิทยาการจัดการทำงานพร้อมเรียน

#มาเป็นครอบครัวเดียวกันFMSFamily