หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการและบริการแก่สังคม หัวข้อ "ก้าวทันโลกอนาคต สู่ยุค Society 5.0"
ประชาสัมพันธ์ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการและบริการแก่สังคม หัวข้อ "ก้าวทันโลกอนาคต สู่ยุค Society 5.0"

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2024-02-20 13:32:50

ประชาสัมพันธ์  แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ  คณะวิทยาการจัดการ   ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการและบริการแก่สังคม  หัวข้อ  "ก้าวทันโลกอนาคต สู่ยุค Society 5.0"  

พบกับวิทยากร คุณแทน ศรันย์  Salmon Chef

วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เวลา 09.00 -12.00 น.

 ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์  อาคาร 57 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

+++++++++++++++++++++++++++++++++

นักศึกษาแขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ:ภาพ

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#เรียนดีมีความสุขมีรายได้

#คณะวิทยาการจัดการทำงานพร้อมเรียน

#มาเป็นครอบครัวเดียวกันFMSFamily