หน้าหลัก > ข่าว > > คณะผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดอธิการบดี
คณะผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดอธิการบดี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-03-09 18:49:49


    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ  นำโดย ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ รองคณบดีฝ่ายบริหารซึ่งเป็นผู้แทนคณบดี และบุคลากรประจำคณะฯ  เข้ามอบช่อดอกไม้และอวยพรแด่รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื่องในวันคล้ายวันเกิด วันที่  22 กุมภาพันธ์ 2561  ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา