หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ แขนงวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาแขนงวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ หัวข้อ "คิดคอนเทนต์อย่างไรให้ปัง"
ประชาสัมพันธ์ แขนงวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาแขนงวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ หัวข้อ "คิดคอนเทนต์อย่างไรให้ปัง"

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2024-02-21 09:07:06

ประชาสัมพันธ์ แขนงวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาแขนงวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ
หัวข้อ "คิดคอนเทนต์อย่างไรให้ปัง"
พบกับวิทยากร คุณจิรวัฒน์ วงศ์ดิลกวัฒน์ หรือ คุณใหม่ จากแก๊ง Power puffgay
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 12.30 - 15.00 น.
ณ ห้องประชุมมินิเธียเตอร์ อาคาร 57
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


+++++++++++++++++++++++
นักศึกษาแขนงวิชาการตลาด:ภาพ
งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
www.fms.ssru.ac.th
www.ssru.ac.th
#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา
#SSRU
#FMSSSRU
#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#เรียนดีมีความสุขมีรายได้
#คณะวิทยาการจัดการทำงานพร้อมเรียน
#มาเป็นครอบครัวเดียวกันFMSFamily