หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แขนงวิชาการตลาด วจก. ลงพื้นที่ สกร.เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2567
แขนงวิชาการตลาด วจก. ลงพื้นที่ สกร.เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2567

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2024-02-21 11:04:36

              แขนงวิชาการตลาด  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์ ดร.ลดาพร พิทักษ์ อาจารย์ประจำแขนงวิชาฯ พร้อมด้วยนักศึกษาแขนงวิชาการตลาด ลงพื้นที่ สกร.เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ในรายวิชาการจัดกิจกรรมการตลาดและการประชาสัมพันธ์  ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในคณะฯ การแนะแนวการศึกษาต่อ ในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แก่นักเรียน สกร.เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  เพื่อเตรียมความพร้อมการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567 ซึ่งมีคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุม สกร.เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร


งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#ssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#เรียนดีมีความสุขมีรายได้

#คณะวิทยาการจัดการทำงานพร้อมเรียน

#มาเป็นครอบครัวเดียวกันFMSFamily