หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > "พี่น้องสวนสุนันทาที่เคารพยิ่ง ผมขอกราบขอบพระคุณที่กรุณามอบคะแนนให้ ขอแสดงความยินดีกับว่าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งสี่ท่านด้วยใจจริง"
"พี่น้องสวนสุนันทาที่เคารพยิ่ง ผมขอกราบขอบพระคุณที่กรุณามอบคะแนนให้ ขอแสดงความยินดีกับว่าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งสี่ท่านด้วยใจจริง"

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2020-06-17 09:31:39


"พี่น้องสวนสุนันทาที่เคารพยิ่ง ผมขอกราบขอบพระคุณที่กรุณามอบคะแนนให้ ขอแสดงความยินดีกับว่าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งสี่ท่านด้วยใจจริง"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภากิตติ์ ตรีสุกล


งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
www.fms.ssru.ac.th
www.ssru.ac.th
IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms_2020#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา