หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิจัย > ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเพิ่มฐาน/องค์ความรู้ภายในแหล่งเรียนรู้ (ด้านทักษะทางการสื่อสารด้านภาษาในยุค Thailand 4.0)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเพิ่มฐาน/องค์ความรู้ภายในแหล่งเรียนรู้ (ด้านทักษะทางการสื่อสารด้านภาษาในยุค Thailand 4.0)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-03-14 18:40:32


ศูนย์การเรียนรู้ด้านบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ สู่ชุมชน  คณะวิทยาการจัดการ  ขอประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมโครงการเพิ่มฐาน/องค์ความรู้ภายในแหล่งเรียนรู้ (ด้านทักษะทางการสื่อสารด้านภาษาในยุค Thailand 4.0) โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดในระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้านบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ สู่ชุมชน ผู้ใดสนใจสามารถติดต่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ ศูนย์การเรียนรู้ด้านบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ สู่ชุมชน หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์ปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์ โทร 02-160-1090