หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิจัย > วจก. จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เดินหน้าพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ
วจก. จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เดินหน้าพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-03-14 19:25:39


วันที่ 14 มีนาคม  2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ รวมทั้งการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีบุคลากรสายสนุนวิชาการประจำคณะทุกฝ่าย เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมรวมใจการจัดการ 1 คณะวิทยาการจัดการ