หน้าหลัก > ข่าว > > ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-03-09 18:12:02


ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดี และทีมผู้บริหาร ได้เข้าพบและมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แด่รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 โดยท่านอธิการบดีได้กล่าวขอบคุณและให้พรปีใหม่ เพื่อส่งมอบความสุขให้กับชาวคณะวิทยาการจัดการ ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

pdfz35.pdf