หน้าหลัก > ข่าว > > ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ สวนสุนันทา ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก Dong Ah Institute of Media and Arts ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ สวนสุนันทา ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก Dong Ah Institute of Media and Arts ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-03-09 18:33:05

ในภาพอาจจะมี 13 คน, คนที่ยิ้ม

ภาพเพิ่มเติม

ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ สวนสุนันทา
ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก Dong Ah Institute of Media and Arts ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

 

ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ สวนสุนันทา ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก Dong Ah Institute of Media and Arts ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เจรจาความร่วมมือแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอร จำปาทอง ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียน และผู้บริหาร คณาจารย์ ให้การต้อนรับ Mr.Yong H. Choi President , Prof. Yoonchul Kim, Director of International Affairs , และ Mr.Wooyong Ahn, Manager,International Affairs จาก Dong Ah Institute of Media and Arts ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาสเดินทางมาพบปะหารือด้านการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในด้าน การส่งนักศึกษาไปร่วมเข้ารับการอบรมระยะสั้น เพื่อพัฒนาทักษะด้านกระบวนการผลิตสื่อวีดิทัศน์และเรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลี ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน เดือนมิถุนายนนี้

พร้อมกันนี้คณบดีได้นำ Mr.Yong H. Choi และคณะ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ Mini Theater และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟฟิก Imac Osx ณ อาคาร 57 ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการอีกด้วย 


pdfz70.pdf