หน้าหลัก > ข่าว > > คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุม “วิชาการสัญจร”
คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุม “วิชาการสัญจร”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-03-09 18:33:19

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ข้อความ

ภาพเพิ่มเติม

คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุม “วิชาการสัญจร” 


เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และทีมบุคลากรกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเข้าร่วมประชุมโครงการ “วิชาการสัญจร” เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และปัญหาที่เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านวิชาการ และวาระอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านวิชาการ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนและการลงทะเบียน ภาระงาน งานวิจัยสำหรับนักศึกษา การจัดทำผลงานทางวิชาการ ปัญหาและอุปสรรค ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์(5724) คณะวิทยาการจัดการ


pdfz72.pdf