หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม โครงการ ในคณะฯ
ข่าว กิจกรรม โครงการ ในคณะฯ

คณะวิทยาการจัดการ ลงพื้นที่โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกแนะแนวการศึกษาต่อ
วันที่ 9 สิงหาคม 2561   คณะวิทยาการจัดการ    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   นำโดย ...
2018-08-09 17:16:39
ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561
         เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561   ผู้บริหาร คณะวิทยาการจัดการ นำ ...
2018-08-09 17:07:03
คณะวิทยาการจัดการ จัดปฐมนิเทศนักศึกษา 2 แขนงวิชาก่อนฝึกสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
       วันที่ 3 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดปฐ ...
2018-08-03 17:30:33
คณะวิทยาการจัดการ ลงพื้นที่โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์เชิงรุกแนะแนวการศึกษาต่อ
วันที่ 3 สิงหาคม 2561   คณะวิทยาการจัดการ    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   นำโดย ...
2018-08-03 17:23:50
คณะวิทยาการจัดการ ลงพื้นที่โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกแนะแนวการศึกษาต่อ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกฯ ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษ ...
2018-08-03 17:17:24
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการชั้นปีที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จั ...
2018-08-03 17:15:31
คณะวิทยาการจัดการ ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ 2 สิงหาคม 2561  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  เป ...
2018-08-03 17:13:18
ข่าวย้อนหลัง