หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ

แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ จัดวิพากษ์ภาพยนตร์นิพนธ์ ดึงผู้กำกับร่วม พัฒนาผลงานคุณภาพ
    เมื่อเร็วๆนี้แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสว ...
2018-12-14 12:18:19
แขนงวิชาการโฆษณาฯ วจก. จัดสัมมนาเชิงวิชาการ Ad Show Off ครั้งที่ 9
    เมื่อเร็วๆนี้  แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช ...
2018-12-14 11:06:51
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9
       วันที่ 4 ธันวาคม 2561   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทีป วจีทองรัตนา &n ...
2018-12-14 10:43:41
แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์ฯ วจก. มอบกระดาษสภาพดีแก่โรงเรียนสอนคนตาบอด
         เมื่อเร็วๆนี้ นักศึกษาแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร ...
2018-12-14 10:32:01
“โอม Cocktail” ร่วมเปิดมุมมอง ในบรรยายพิเศษ “Life or Goals ”
       แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดก ...
2018-12-14 10:08:34
แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง คณะวิทยาการจัดการ จัดสัมมนา "STOP Cyberbullying”
        เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง กลุ่มสาขาวิช ...
2018-12-14 09:50:43
ข่าวย้อนหลัง