หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ

ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ร่วมประชุมเสวนา 4 สภา ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561
     เมื่อวันที่ 12 – 14 ตุลาคม 2561  ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุน ...
2018-10-17 16:01:17
เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ MAKE CONTENT ให้ปัง! ในยุค4.0
เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ MAKE CONTENT ให้ปัง! ในยุค4.0ของนักศึกษาชั้นปีท ...
2018-10-16 16:11:32
ประชาสัมพันธ์การประกวดสวนสุนันทาลั่นทุ่ง 2561
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาประทานถ้วยรางวัลชนะเลิศนายวีระ โ ...
2018-10-16 09:58:04
แขนงวิชาการเงินการธนาคาร วจก. จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการเลือกสถานที่ฝึกสหกิจศึกษา
   แขนงวิชาการเงินการะนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการเตรียม ...
2018-10-12 19:20:14
ประชาสัมพันธ์การดับไฟในมหาวิทยาลัยช่วงวันหยุด 13 ตุลาคม 2561
#fms_ssrunew1oct201830sep2019#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #SSRU  ...
2018-10-12 17:53:30
คณะวิทยาการจัดการ ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)
      วันที่ 12 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณา ...
2018-10-12 15:53:26
คณะวิทยาการจัดการ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
      วันที่ 11 ตุลาคม 2561  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2018-10-12 09:59:13
สื่อประชาสัมพันธ์การร่วมประมูลเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
#fms_ssrunew1oct201830sep2019 #คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #SSRU ...
2018-10-11 15:18:56
คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562
      วันที่ 10 ตุลาคม 2561  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2018-10-10 15:02:48
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สวนสุนันทา จัดงานเทศน์มหาชาติ ครั้งที่ 13
         วันที่ 7 ตุลาคม 2561  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนส ...
2018-10-08 11:00:46
ข่าวย้อนหลัง