หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

วจก. รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566
        วันที่ 15 กรกฎาคม 2567  เวลา 09.00 น. ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะ ...
2024-07-15 16:44:53
ศิษย์เก่าต้นแบบ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2567
ศิษย์เก่าต้นแบบ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2567ศิวลี หลงเจริญ (แพรว)ตำแหน่ง/อาชีพ: Content Creator &a ...
2024-07-15 16:40:30
โปรดระวัง! มิจฉาชีพหลอกเอาข้อมูล มิจฉาชีพวงการสรรหาหรือให้ติดตั้ง Application
โปรดระวัง! มิจฉาชีพหลอกเอาข้อมูลมิจฉาชีพวงการสรรหาหรือให้ติดตั้ง Applicationสังคมปัจจุบันเกิดมิจฉาชี ...
2024-07-15 16:37:00
ศิษย์เก่าต้นแบบ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2567
ศิษย์เก่าต้นแบบ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2567ชลนี เทพจิต (เนย)ตำแหน่ง/อาชีพ: เจ้าของธุรกิจ ร้านแบล็ ...
2024-07-15 16:15:23
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2567
      วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.กฤษณะ เชื้อชัยนาท รองคณบดีฝ่ายว ...
2024-07-15 16:11:57
คณะวิทยาการจัดการ ร่วมโครงการจิตอาสาทำความดี “สวนสุนันทาร่วมใจรักษาความสะอาดพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย Big Cleaning Day”
       วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะ ...
2024-07-15 16:02:14
คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการผลิตสื่อการเรียนการสอนแบบ On demand
       คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการผลิตสื่อการเรียนการสอนแบบ On demand โดยอาจารย์ ...
2024-07-15 15:44:47
คณะวิทยาการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากร เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
      วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยผู้ช่ว ...
2024-07-15 15:35:58
ข่าวย้อนหลัง