หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม โครงการ ในคณะฯ
ข่าว กิจกรรม โครงการ ในคณะฯ

นักศึกษานิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา คว้า 2 รางวัลประกวดมิสแกรนด์ระยอง 2018
          นางสาวมยุรา จันทร์ตรี (เมย์)   นักศึกษาแขนงวิชาวิทยุกระจายเส ...
2018-05-21 15:06:59
คณะวิทยาการจัดการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Technological University of the Philippines
      วันที่ 15 พฤษภาคม 2561  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะว ...
2018-05-17 19:55:35
คณะวิทยาการจัดการ นำนักศึกษา เจ้าของตำแหน่งมิสแกรนด์บุรีรัมภ์ 2018 เข้าพบอธิการบดี
       เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 อาจารย์นิติธร อุ้นพิพัฒน์  หัวหน้าแขนงวิ ...
2018-05-17 16:45:55
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) กลุ่มสาขาวิชาน ...
2018-05-22 15:11:45
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบ ...
2018-05-22 15:12:06
ข่าวย้อนหลัง