หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปิดทำการวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 เนื่องจากเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันวิสาขบูชา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาปิดทำการวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 เนื่องจากเป็นวันหยุดนักข ...
2024-05-20 16:11:35
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 3 Admission)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 3 A ...
2024-05-20 10:08:40
แนะนำอาจารย์ใหม่คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์วรานิษฐ์ พุทธโรจน์รังษี
แนะนำอาจารย์ใหม่คณะวิทยาการจัดการยินดีต้อนรับอาจารย์วรานิษฐ์ พุทธโรจน์รังษีสังกัด แขนงวิชาการจัดการธ ...
2024-05-20 10:02:01
ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 3 /2567
        วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้า ...
2024-05-17 09:53:33
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 4 Direct Admission)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำป ...
2024-05-17 09:43:58
ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2567
       วันที่ 15 พฤษภาคม   2567 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ ...
2024-05-15 14:16:36
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 4 Direct Admission)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำป ...
2024-05-15 13:56:57
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 4 Direct Admission)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำป ...
2024-05-15 13:12:56
ข่าวย้อนหลัง