หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม โครงการ ในคณะฯ
ข่าว กิจกรรม โครงการ ในคณะฯ

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ภาคปกติ ระบบ TCAS (รอบ 5) ประเภทรับตรงอิสระ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึก ...
2018-07-18 18:20:42
ขอเชิญร่วมส่งกำลังใจและเชียร์ 2 นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มรภ. สวนสุนันทา ในการประกวด Miss Grand Thailand 2018 รอบตัดสิน
      ขอเชิญทุกท่านร่วมส่งกำลังใจและเชียร์ 2 นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยรา ...
2018-07-16 14:06:10
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ภาคปกติ ระบบ TCAS (รอบ 4) ประเภท Admission คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561
        วันที่ 10 กรกฎาคม 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการจัดสอบ ...
2018-07-16 13:40:16
คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การจัดการศึกษาภาคพิเศษ โครงการภาคสมทบฯ ประจำปี 2561
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินง ...
2018-07-06 16:27:52
14 นักศึกษาทุน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บินลัดฟ้าอบรมผลิตสื่อวีดีทัศน์ ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
     นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 14 คน บินลัดฟ้าเข้าร ...
2018-07-05 15:22:19
ข่าวย้อนหลัง