หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
      วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดปร ...
2022-09-29 14:21:29
ประชาสัมพันธ์ฟรีคอนเสิร์ต Muffin Concert
      คณะวิทยาการจัดการ  และชมรมภาพยนตร์ เปิดตัวแล้วกับกิจกรรมสุดมันส์  ...
2022-09-28 11:26:07
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ #Dek66 ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1 Portfolio)
"พัฒนาตัวเอง เริ่มจากบุคลิกภาพที่ดี ประกอบกับหัวใจสำคัญ Service mindเพราะธุรกิจบริการ คือส ...
2022-09-28 09:42:02
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ #Dek66 ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1 Portfolio)
"เมื่อเข้ามาในรั้วมหาวิทยาลัย  ทุกคนคือลูกแม่สุนันทา มีความเป็นพี่น้อง ช่วยเหลือกัน   ...
2022-09-26 14:48:37
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ #Dek66 ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1 Portfolio)
"หัวใจของธุรกิจบริการ คือ ศักยภาพของบุคลากร จุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เกิดจากบุคล ...
2022-09-26 14:07:38
ข่าวย้อนหลัง