หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2564
      วันที่ 2 ธันวาคม 2563  เวลา 13.30 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสว ...
2020-12-02 16:48:51
นักศึกษานิเทศศาสตร์ วจก. สวนสุนันทา คว้ารางวัลชนะเลิศ Thailand Influencer Awards 2020
            นายศิวากร วิมุกตายน นักศึกษา แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการ ...
2020-12-02 12:30:10
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการwww.fms.ssru.ac.thwww.ssru.ac.thIG : ...
2020-12-01 15:51:29
ตาล อภัสรา หมื่นน้อย นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สวนสุนันทา คว้าตำแหน่งรองชนะเลิศ Miss Tiffany 2020
             เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 อภัสรา หมื่นน้อย (ตาล) ...
2020-11-30 16:39:39
วจก. ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมโครงการเปิดคณะวิทยาการจัดการรับสมาชิกใหม่ 2564 FMS Open House 2021
         วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563  คณะวิทยาการจัดการ  จัดประชุมเต ...
2020-11-27 15:21:15
คณะวิทยาการจัดการ สวนสุนันทา จัดอบรมเทคนิคการผลิตสื่อวิดีทัศน์ เพื่อการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ รุ่น 3
          วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสว ...
2020-11-24 17:45:08
บุคลากร วจก. ร่วมประชุมการพิจารณารายละเอียดการจัดงาน เปิดบ้านรับสมาชิกใหม่ SSRU Open House 2020
        วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563  เวลา 13.30 น. บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ &n ...
2020-11-24 17:08:45
ข่าวย้อนหลัง