หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11 /2566
          วันที่ 28 พฤศจิกายน  2566 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด ...
2023-11-28 15:42:37
อาจารย์พิเศษสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลเกียรติคุณ “รางวัลเกียรติโยธิน” จากสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ
      คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีแด่อาจารย์วรเชษฐ์ ...
2023-11-28 15:36:02
ขอเชิญชวนนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประกวด ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok
 ขอเชิญชวนนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประกวด ผลิตสื่อประชาสั ...
2023-11-27 16:40:48
สุขสันต์วันลอยกระทง ประจำปี 2566
สุขสันต์วันลอยกระทง27 พฤศจิกายน 2566ลอยทุกข์ลอยโศกออกไปสู่แม่น้ำ ขอให้นำโชคลาภและความโชคดีมาสู่ทุกคน ...
2023-11-27 13:34:57
ข่าวย้อนหลัง