หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ

การเตรียมความพร้อมในช่วงเปิดภาคเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 คณะวิทยาการจัดการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
   การเตรียมความพร้อมในช่วงเปิดภาคเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 คณะวิทยากา ...
2020-06-30 16:31:06
คณะวิทยาการจัดการ เตรียมความพร้อมมาตรการป้องกัน COVID-19 ก่อนเปิดเทอม
      วันที่ 30 มิถุนายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วางมาตรกา ...
2020-06-30 14:31:08
คณะวิทยาการจัดการ ประชุมเตรียมความพร้อมมาตรการป้องกัน COVID-19 วันเปิดภาคเรียน
      วันที่ 29 มิถุนายน 2563  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประ ...
2020-06-29 11:35:22
สาขาวิชาการบัญชี วจก. สวนสุนันทา ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่1/2563
     วันที่ 26 มิถุนายน 2563  สาขาวิชาการบัญชี  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาล ...
2020-06-26 15:00:16
ประกาศ ผลสอบสัมภาษ​ณ์นักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 20 ทุน ทุนละ 5,000 บาท
   ประกาศ ผลสอบสัมภาษณ์นักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อ ...
2020-06-23 16:58:33
ข่าวดี!!!! คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม!!!
ข่าวดี!!!! คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ...
2020-06-23 16:54:44
ข่าวดี!!!! คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม!!!
ข่าวดี!!!! คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ...
2020-06-23 16:52:38
โตโต้-แม่รี่ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนถ่าย VTR แนะนำคณะวิทยาการจัดการงานรับน้องออนไลน์
    เมื่อเร็วๆนี้ นายธนเดช โอภาสธัญกร (โตโต้) และนางสาวแมรี่ อาครัม (แมรี่) นักศึกษากลุ่มส ...
2020-06-22 16:15:59
บัณฑิตนิเทศศาสตร์ วจก. สวนสุนันทา ผ่านเข้ารอบ 6 คนสุดท้าย ประกวดร้องเพลง “Golden Song Season2”
    นายธนเดช โอภาสธัญกร หรือโตโต้ บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ ...
2020-06-22 15:47:00
ข่าวย้อนหลัง