หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

คณะวิทยาการจัดการ ประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาแลกเปลี่ยน โครงการอบรมระยะสั้น ด้านการถ่ายภาพ ณ Higashikawa, Hokkaido ประเทศญี่ปุ่น
        คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาแลกเปลี่ยน โครงการอบรม ...
2018-06-14 15:38:00
คณะวิทยาการจัดการ ประชุมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ประจำปี 2561
     วันที่ 13 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมป ...
2018-06-13 16:44:50
คณะวิทยาการจัดการร่วมกับศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจาก ANAK.TV สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
        วันนี้ (12 มิถุนายน 2561 ) ณ ห้องประชุมรวมใจการจัดการ 1 คณะวิทยาการจัดกา ...
2018-06-12 17:33:03
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ภาคปกติ ระบบ TCAS (รอบ 3) ประเภทรับตรงร่วมกัน คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561
       วันที่ 11 มิถุนายน 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการจัดสอบ ...
2018-06-11 19:58:18
วจก.ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ICMSIT ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561
       คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและ ...
2018-06-10 16:08:26
ข่าวย้อนหลัง