หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1 Portfolio)
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีก ...
2024-02-27 16:57:24
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2 Quota) ประเภทความสามารถทางวิชาการ/ความสามารถพิเศษ/และทุนเพชรสุนันทา
ฤดูกาลแห่งความรักไม่มีวันหมดมาเป็นครอบครัวคณะวิทยาการจัดการกันคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ...
2024-02-27 15:43:40
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2 Quota) ประเภทความสามารถทางวิชาการ/ความสามารถพิเศษ/และทุนเพชรสุนันทา
มุ่งเน้นการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์จริงอาจารย์ผู้สอน ผู้เชี่ยวชาญ วิทยากร จากองค์กรชั้นนำ+++++++++ ...
2024-02-27 14:24:18
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนา จัดโดยแขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ หัวข้อ "สร้าง Content อย่างไรให้มีรายได้บนTikTok"
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนา จัดโดยแขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดก ...
2024-02-27 14:17:15
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม M-Science Sport's Day 2024
 M-Science Sport's Day 2024  ลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นกำลังใจให้นักกีฬา รอบคัดเลือก ว ...
2024-02-27 12:05:08
การประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2 / 2567
       วันที่ 27 กุมภาพันธ์  2567  เวลา 09.30 น. คณะวิทยาการจัดการ มหา ...
2024-02-27 11:58:55
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1 Portfolio)
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีก ...
2024-02-23 15:20:24
ข่าวย้อนหลัง