หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

วจก. จัดอบรมเทคนิคการเขียนรายงานการวิจัยแบบผสมผสาน Mixed Methods
      คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมเทคนิคการเขียนรายงา ...
2019-02-15 16:33:50
วันราชภัฏ
       วันสำคัญของพวกเราชาวราชภัฏ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็น “วันร ...
2019-02-18 08:21:56
สื่อประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพยนตร์การเรียนการสอนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย  ขอเชิญนิสิตนักศึกษาทุกท่าน ...
2019-02-15 12:14:16
นศ.พีอาร์ วจก. จัดโครงการ “พีอาร์สวนสุนันทาสัญจร เรียนพีอาร์เป็นได้มากกว่าประชาสัมพันธ์” ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
        เมื่อเร็วๆนี้  อาจารย์เรวดี ไวยวาสนา อาจารย์ประจำแขนงวิชาการประชาสั ...
2019-02-18 08:18:53
วจก. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ICMSIT 2019
         วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562    คณะวิทยาการจัดการ  จัด ...
2019-02-18 08:12:47
ข่าวย้อนหลัง