หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

อาจารย์และนักศึกษาแขนงวิชาการเงินการธนาคาร วจก. เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม Bloomberg
        วันที่ 26 กันยายน 2566 อาจารย์ ดร. ณัฐณิชา กลับบัวบาน หัวหน้าแขนงวิชาการ ...
2023-09-26 16:20:36
ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2566
        วันที่ 26 กันยายน  2566 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ ...
2023-09-26 15:20:32
ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Portfolio รับตรง ครั้งที่ 2
หลักสูตรบริหารธุรกิจแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ Human Resources Managementทุกองค์กรจำเป็นต้องมีฝ ...
2023-09-26 10:25:06
ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ จัดมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ประจำปี 2566
     ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ จัดมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา  ประจำปี 2566   ...
2023-09-25 15:26:16
ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Portfolio รับตรง ครั้งที่ 2
หลักสูตรบริหารธุรกิจแขนงวิชาการเงินการธนาคาร  Finance and Bankingเส้นทางอาชีพของ “นักการเ ...
2023-09-25 09:29:01
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2566
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖ ...
2023-09-25 09:35:31
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2566
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖ ...
2023-09-25 09:34:15
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2566
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.๒๕ ...
2023-09-25 09:32:40
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2566
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ ...
2023-09-25 09:31:06
คณะวิทยาการจัดการ ร่วมงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ “ถักทอใจสายใย 60 ปี”
           วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 17.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ ...
2023-09-23 17:00:42
ข่าวย้อนหลัง