หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ #Dek66 ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1 Portfolio)
      คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  #D ...
2022-11-29 14:52:58
ผู้บริหาร วจก. ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1
      วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคระวิทย ...
2022-11-29 12:43:44
คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการตรวจโครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล ประจำปี พ.ศ. 2566
        วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภ ...
2022-11-28 18:28:45
คณะวิทยาการจัดการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ The International Academic Multidisciplines Research Conference 2022 (ICBTS 2022)
       วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป ...
2022-11-25 16:31:34
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม พี่อ้อยพี่ฉอดOnTour 2022
พร้อมกันยังน้องๆ #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไม่ว่าน้องๆกำลังเครียด!! เรื่องเรียนหรือว่าเรื่อง ...
2022-11-25 14:45:04
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการทุกท่าน เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการทุกท่านเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม  ก่อน ...
2022-11-23 13:56:18
ข่าวย้อนหลัง