หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประชาสัมพันธ์: การดำเนินการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร พ.ศ.2563
   สำหรับน้องๆนักศึกษาที่เกิดปี พ.ศ.  2543 และต้องการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร  ขอให้ด ...
2021-01-19 16:09:04
ประกาศแจ้งผู้สมัครสอบคัดเลือกระบบ Portfolio ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศแจ้งผู้สมัครสอบคัดเลือกระบบ Portfolio ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ  ประจำปี ...
2021-01-18 10:32:26
ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/ 2564
        วันที่ 13 มกราคม 2564  เวลา 13.30 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยร ...
2021-01-18 10:38:40
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนจริงลงมือทำจริง!!!ผู้เรียน ...
2021-01-18 10:53:25
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  ระดับปริญญาตรี  ปร ...
2021-01-18 14:15:10
ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ แสดงความยินดีกับ อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
      วันที่ 11 มกราคม 2564   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์  คณ ...
2021-01-18 14:27:21
ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564
      วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ ค ...
2021-01-18 14:41:11
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเรียน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอภัสรา หมื่นน้อย
"ที่นี่ ให้อิสระ ได้ลงมือทำจริง ตอบโจทย์ ความฝัน" -อภัสรา หมื่นน้อย (ตาล)-วันนี้พี่ตา ...
2021-01-18 14:48:16
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเรียน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นายธนเดช โอภาสธัญกร
วันนี้พี่โตโต้มาชวนน้องๆมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันน๊าาาสมัครเรียนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ...
2021-01-18 14:56:56
โค้งสุดท้าย ‼️ รอบที่ 1 Portfolio สมัครสอบรอบที่ 1 Portfolio ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 6 มกราคม 2564
โค้งสุดท้าย  รอบที่ 1 Portfolio  สมัครสอบรอบที่ 1 Portfolio ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 6 ...
2021-01-18 15:07:04
ข่าวย้อนหลัง