หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกิจกรรม”ราชภัฏอาสาพัฒนาชุมชน”
        วันที่  11 สิงหาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ...
2020-08-11 14:37:01
ประชาสัมพันธ์การจ่ายรับเงินเยียวยา COVID-19 (รอบสุดท้าย)!!!
      นักศึกษาที่มีรายชื่อและยังไม่ได้มารับเงินเยียวยา (สามารถดูรายชื่อที่บอร์ดฝ่ายกา ...
2020-08-10 15:28:09
อธิการบดีแต่งตั้งทีมอาจารย์นิเทศศาสตร์เป็นคณะกรรมการ ดำเนินการโครงการฅนทันสื่อ 2020 ระดับภูมิภาคทั่วประเทศ
    เมื่อเร็วๆนี้ รองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยา ...
2020-08-10 13:41:37
ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรม "ราชภัฏอาสาพัฒนาชุมชน"
     ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรม "ราชภัฏอ ...
2020-08-10 11:46:13
ตัดสินแล้ว โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 18 “บัณฑิต ทองดี” นำทีมผู้กำกับชื่อดังร่วมตัดสินผลงาน
       เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล   ...
2020-08-07 14:13:17
ขอเชิญร่วมงานเสวนา “ฝึกงานอย่างไรให้ได้งานบนเส้นทางวิชาชีพภาพยนตร์”
       ขอเชิญนักศึกษาแขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ชั้นปีที่4 เข้าร่วมงานเสวนา& ...
2020-08-06 14:47:00
ข่าวย้อนหลัง