หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
     "แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยร ...
2021-05-15 15:53:13
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วจก. เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางนักวิจัยเอตทัคคะระดับชาติและนานาชาติ
      วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏ ...
2021-05-14 15:17:53
การประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5 / 2564
      วันที่ 13 พฤษภาคม  2564  เวลา 13.30 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยร ...
2021-05-13 15:45:28
ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2564
     วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยากา ...
2021-05-12 15:05:38
ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564
      วันที่  11 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้าย ...
2021-05-11 13:50:43
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
"ที่นี่สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมโลกยุคดิจิทัล เรามาแจ้งเกิด ...
2021-05-08 16:37:52
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
เปิดรับสมัครวันนี้วันแรก!!! ว้าวๆๆๆๆมาแว้วววววว!!!!คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ...
2021-05-07 11:58:49
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
"ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจมีการแข่งขันค่อนข้างสูง มีการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐ ...
2021-05-05 14:17:06
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  ระดับปริญญา ...
2021-05-05 12:01:10
ข่าวย้อนหลัง