หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ วจก. จัดโครงการสัมมนาวิชาการและบริการแก่สังคม "กลเม็ดเคล็ด (ไม่) ลับ ฉบับยูทูปเบอร์"
      เมื่อเร็วๆนี้  นักศึกษาแขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ ชั้นปีที่ 4 หมู่เรียน ...
2021-10-21 15:38:02
แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ วจก. จัดโครงการสัมมนาวิชาการและบริการแก่สังคม "รู้ รับ ปรับ เปลี่ยน … เซียนบริการ"
      เมื่อเร็วๆนี้ นักศึกษาแขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ ชั้นปีที่ 4 หมู่เรียน 002 ( ...
2021-10-21 15:22:08
ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ แสดงความยินดี นักศึกษาที่ได้รับตำแหน่งจากเวทีประกวดนางงาม
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ...
2021-10-21 14:40:00
คณะวิทยาการจัดการ นำนักศึกษา ที่ได้รับตำแหน่งจากเวทีประกวดนางงาม เข้าพบอธิการบดี
      วันที่ 20 ตุลาคม 2564   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะ ...
2021-10-20 16:14:41
การประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 10 / 2564
     วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท ...
2021-10-20 14:36:55
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาวิชาการและบริการแก่สังคม ในหัวข้อ “ติดปีกธุรกิจบริการ สู่เส้นทาง new normal”
ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาแขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ  คณะวิทยาการจัดการ  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใ ...
2021-10-19 16:49:24
ประชาสัมพันธ์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.อิทธิภูมิ พรหมมา ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
     คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.อิทธิ ...
2021-10-19 15:51:59
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 สมัครรอบที่ 1 Port Folio
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษ ...
2021-10-19 15:44:39
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 สมัครรอบที่ 1 Portfolio
        วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้าย ...
2021-10-18 15:32:14
ข่าวย้อนหลัง