หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประชุมแผนดำเนินงานของกลุ่มความรู้ บุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2563
      วันที่ 13 ธันวาคม 2562  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดป ...
2019-12-13 16:36:47
วจก. ประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมการคัดเลือกผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์และนำเสนอระดับนานาชาติ
      เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2019-12-13 12:12:15
เทศกาลฉายภาพยนตร์สั้นวิทยานิพนธ์ "วังหนัง3"
     กลับมาอีกครั้ง กับเทศกาลฉายภาพยนตร์สั้นวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาชั้นปี4 มหาวิทยาลั ...
2019-12-13 15:22:09
นศ.ภาพยนตร์ วจก.เข้าค่ายปัจฉิมนิเทศ “กฟผ.เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม รุ่น 11”
      เมื่อเร็วๆนี้ นักศึกษาแขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล โครงการจัดการศึกษาภาค ...
2019-12-13 12:54:36
แจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
     ด้วยมหาวิทยาลัยจะทำการซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ในวันที่ 10 ธันวาคม 2562 เวลา ...
2019-12-13 15:24:06
คณะวิทยาการจัดการร่วมกับ ชมรมสื่อสร้างสรรค์ แบ่งปันไออุ่นปีที่ 18 “ห่มน้องเหนือให้หายหนาว” พื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
     คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับชมรมสื่อสร้างสรรค์ กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์  มหาวิ ...
2019-12-13 15:33:03
นักศึกษาพีอาร์ วจก. จัดโครงการ ปรับ ปรุง แต่ง Personality and Makeup
      เมื่อเร็วๆนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร ค ...
2019-12-13 12:42:07
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ร่วมอบรมภาษาอังกฤษ
     ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ร่วมอบรมภาษาอังกฤษ จัดโดยคณะวิทยาการจัด ...
2019-12-13 15:27:07
วจก. ประชุมกลุ่มการจัดการความรู้ ประจำปี 2563
    วันที่ 4 ธันวาคม 2562   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมกล ...
2019-12-13 15:37:57
ข่าวย้อนหลัง