หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนตามประกาศของกระทรวง อว.
งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการwww.fms.ssru.ac.thwww.ssru.ac.thIG : fms_ssruTwitter : @pr_fms_ssr ...
2020-03-19 14:49:37
คณะวิทยาการจัดการ ประชุมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
      วันที่ 18 มีนาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมกา ...
2020-03-18 16:39:01
ประชาสัมพันธ์เวลาปิดอาคารคณะวิทยาการจัดการระหว่างวันที่ 18-31 มีนาคม 2563
กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการwww.fms.ssru.ac.thwww.ssru.ac.thIG : ...
2020-03-18 10:22:41
คณะวิทยาการจัดการ ประชุมแนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
      วันที่ 17 มีนาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมแน ...
2020-03-17 15:14:53
คณะวิทยาการจัดการ รับการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ป้องกัน COVID-19
      เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ  ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่า ...
2020-03-17 10:19:39
คณะวิทยาการจัดการ จัด Big Cleaning ป้องกัน COVID-19
     วันที่ 13 มีนาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัด Big ...
2020-03-17 10:13:49
ข่าวย้อนหลัง