หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์
      การจัดการศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ ...
2022-05-25 16:10:32
อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ สวนสุนันทา เข้ารับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์(ชั้นสายสะพาย)ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
      เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์   ...
2022-05-25 11:48:05
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 4 Direct Admission)
       เมื่อวันที่ 19-21 พฤษภาคม  2565 อาจารย์ ดร.พงศวีร์  สุภานนท์ &n ...
2022-05-23 15:08:18
แขนงวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการลงพื้นที่ดำเนินโครงการ พัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพ ยกระดับรายได้ชุมชนเขตดุสิต
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา คล้ายสังข์ หัวหน้าแขนงวิชาการตลาด  คณะวิทยาการจัด ...
2022-05-20 16:04:55
การประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5 / 2565
      วันที่ 20 พฤษภาคม  2565 เวลา 09.30 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏส ...
2022-05-20 15:00:05
ข่าวย้อนหลัง