หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แขนงวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการสัมมนา หัวข้อ “การสร้างการตลาดแบรนด์น้องใหม่ ให้ทันกระแสโซเชียล”
แขนงวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการสัมมนา หัวข้อ “การสร้างการตลาดแบรนด์น้องใหม่ ให้ทันกระแสโซเชียล”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2024-02-21 18:23:53

      วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. นักศึกษารายวิชาสัมมนาการตลาด แขนงวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการสัมมนา หัวข้อ “การสร้างการตลาดแบรนด์น้องใหม่ ให้ทันกระแสโซเชียล” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ  ร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  เข้าร่วมโครงการสัมมนา  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คล้ายสังข์ หัวหน้าแขนงวิชาการตลาดและที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณกิตติยา มณีสายทอง นักธุรกิจเจ้าของแบรนด์ Saideehome เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  มีนักศึกษาแขนงวิชาการตลาด และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อาคาร 57 ชั้น 6  คณะวิทยาการจัดการ  

     สำหรับการจัดโครงการสัมมนาดังกล่าว เป็นกิจกรรมในรายวิชาสัมมนาการตลาด  มีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้เเก่ผู้เข้าร่วมสัมมาการสร้างการตลาดแบรนด์ไทยน้องใหม่ให้ทันกระแสโซเชียล  เเนะนำเเนวทางในการสร้างเเบรนด์ในอนาคตเพื่อสนันสนุนเเบรนด์ไทย และสามารถพัฒนาเเละต่อยอดธุรกิจให้มั่นคง เเละให้ทันกระเเสมากขึ้น ในยุคปัจจุบัน   

    “ปัจจุบันมีแบรนด์สินค้าในตลาดเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้มีแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จ จึงทำให้ผู้ริเริ่มทำแบรนด์สินค้า หรือเจ้าของแบรนด์สินค้าจะต้องมีองค์ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการทำการตลาดเพื่อให้สินค้าของตนเองเป็นที่รู้จักในตลาด เพื่อให้ทันกระแสโซเชียลบนโลกออนไลน์   โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันคนไทยเริ่มหันมานิยมและสนับสนุนแบรนด์ไทยมากยิ่งขึ้น ทําให้เกิด soft power ในสังคม ผู้คนเลยคิดเริ่มต้นที่จะสร้างแบรนด์สร้างรายได้มากยิ่งขึ้น และการทําให้แบรนด์เป็นที่รู้จักควรใช้สื่อโซเชียลที่มี อิทธิพลต่อการใช้ชีวิตประจําวัน เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้คนได้รับรู้และสนใจในตัวแบรนด์ทําให้แบรนด์นั้นกลายเป็น แบรนด์ที่มีอิทธิพลในใจของผู้บริโภค ดังนั้น การสร้างแบรนด์หรือการทําการตลาดในยุคดิจิทัล จึงเป็นเรื่องที่ ผู้ประกอบการหรือเจ้าของแบรนด์ธุรกิจ ควรให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา คล้ายสังข์ หัวหน้าแขนงวิชาการตลาดและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ กล่าว


ขอบคุณภาพ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา คล้ายสังข์ 

กันยากร สุจริตเนติการ : ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#เรียนดีมีความสุขมีรายได้

#คณะวิทยาการจัดการทำงานพร้อมเรียน

#มาเป็นครอบครัวเดียวกันFMSFamily