หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ/รับสมัคร > ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาโควิค 19 คณะวิทยาการจัดการ (รอบที่2)
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาโควิค 19 คณะวิทยาการจัดการ (รอบที่2)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2020-06-16 09:50:53


????ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาโควิค 19 คณะวิทยาการจัดการ (รอบ 2)

การคัดกรองข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษา

???? รอบที่ 2 ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2563 ตัดรอบเวลา 9.00 น.


**หมายเหตุ**


กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนแล้วตรวจไม่พบชื่อของตน เกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง ดังนี้

1. กรอกผิดแบบฟอร์ม

2. นักศึกษารักษาสภาพ


????ตรวจสอบรายชื่อ https://drive.google.com/file/d/1-BsfkfngDIigHiPzjdElWlA72RkNNYOc/view