หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ/รับสมัคร > ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาโควิด 19 คณะวิทยาการจัดการ (รอบที่3 รอบสุดท้ายผู้ที่ไม่มีบัญชีธนาคารกรุงเทพ )
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาโควิด 19 คณะวิทยาการจัดการ (รอบที่3 รอบสุดท้ายผู้ที่ไม่มีบัญชีธนาคารกรุงเทพ )

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2020-06-16 09:52:24


????ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาโควิด 19 คณะวิทยาการจัดการ (รอบที่3 รอบสุดท้ายผู้ที่ไม่มีบัญชีธนาคารกรุงเทพ )


การคัดกรองข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษา

???? รอบที่ 3 ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2563 ตัดรอบเวลา 18.00 น.

**หมายเหตุ**


????ตรวจสอบรายชื่อ  https://drive.google.com/file/d/1-T3kWyZtmUXJnj4uMhsk-o_kVup96bSB/view