หน้าหลัก > กิจกรรม

ปฏิทินการจัดกิจกรรม/โครงการของฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
ปฏิทินการจัดกิจกรรม/โครงการของฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 ...
2 ต.ค. 60 - 9 ต.ค. 63
กิจกรรมวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
กิจกรรมวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ...
4 ต.ค. 60 - 28 ม.ค. 61
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี
เข้าสู่หน้าหลัก / Enter ...
17 พ.ย. 60 - 26 ม.ค. 62
Accepting applications for the entrance examination Undergraduate
ปฏิทินกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561
ปฏิทินกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 request.pdf ...
15 ม.ค. 61 - 23 มิ.ย. 61
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แก้ไขกิจกรรมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แก้ไขกิจกรรมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษ ...
1 ม.ค. 64 - 31 พ.ค. 65
กิจกรรมปัจจุบัน