หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี     ...
2023-06-02 17:01:01
มาตรการรักษาความปลอดภัย วันหยุดยาวต่อเนื่อง 2566 เนื่องจากวันที่ 3-5 มิถุนายน 2566 เป็นวันหยุดยาวต่อเนื่อง
มาตรการรักษาความปลอดภัย วันหยุดยาวต่อเนื่อง 2566เนื่องจากวันที่  3-5 มิถุนายน 2566 เป็นวันหยุดย ...
2023-06-02 16:31:28
ประกาศพลเมืองดีเก็บกระเป๋าสตางค์ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
ประกาศมีพลเมืองดีเก็บกระเป๋าสตางค์ ของนางสาวกัลญา พลเจริญยิ่งนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ได้ที่บริเวณถ ...
2023-05-25 15:56:48
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 4 Direct Admission
ที่นี่......ตอบโจทย์อนาคต ยินดีต้อนรับว่าที่นักบริหารรุ่นใหม่ Dek FMS SSRUเด็กบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริห ...
2023-05-24 16:03:07
ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมถ่ายทอดร่างแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
           วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น. อาจารย์ ดร.กฤษณะ เชื้อ ...
2023-05-24 14:20:10
ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 3/2566
        วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้า ...
2023-05-24 11:10:54
ข่าวปัจจุบัน