หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 Admission
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาต ...
2022-05-17 13:07:51
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 Admission
“มาเป็นครอบครัวคณะวิทยาการจัดการกันน๊าา “คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุน ...
2022-05-17 13:04:28
การประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4 / 2565
      วันที่ 26 เมษายน  2565 เวลา 09.30 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสว ...
2022-05-17 13:00:04
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 Admission
“มาเป็นครอบครัวคณะวิทยาการจัดการกันน๊าา “คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุน ...
2022-05-17 12:57:54
ประชาสัมพันธ์ การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ Digital Transcript
ประชาสัมพันธ์ การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์  Digital Transcript นักศึกษาสามาร ...
2022-05-17 11:18:14
คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมติดตาม การเตรียมการจัดทำหลักสูตร Higher Education Sandbox
       วันที่ 21 เมษายน 2565 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดปร ...
2022-05-17 11:15:36
ข่าวปัจจุบัน