หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

คณะวิทยาการจัดการ ซ้อมการถ่ายทอดสดเข้มข้น กิจกรรม SSRU Open House Online 2021
      วันที่ 30 มีนาคม 2564  เวลา 14.00 น. คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยรา ...
2021-04-21 11:40:31
คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมแนวทางการดำเนินงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 2/2564
       วันที่  30 มีนาคม 2564    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช ...
2021-04-21 12:13:41
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ บันทึกเทปถ่ายทำวิดีทัศน์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม FMS SSRU Open House Online 2021
       วันที่ 24 มีนาคม 2564  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบ ...
2021-04-21 12:54:02
ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ
      ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะคณะวิทยาการจัดการ  ประเภทคณาจารย์ประจำ หรื ...
2021-04-21 13:05:14
คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการซ้อมถ่ายทอดสด กิจกรรม SSRU Open House Online 2021
       วันที่ 26 มีนาคม 2564  เวลา 14.00 น.    ณ  อาคารศูนย์ ...
2021-04-21 13:19:57
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานของฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ
        เมื่อวันที่ 24  มีนาคม 2564 ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  คณะวิทย ...
2021-04-21 13:24:57
บรรยากาศการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบ Portfolio คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
          บรรยากาศการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบ Portfolio   คณะวิทยาการ ...
2021-03-17 12:03:41
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา แอดไลน์สาขา/แขนงวิชาที่ตนสังกัด โดยแสกน QR CODE
       ประชาสัมพันธ์  สำหรับน้องๆนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 64 )   ...
2021-03-17 13:34:30
วจก. ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม SSRU Open House Online 2021
       วันที่ 9 มีนาคม 2564  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย   อาจารย์ ดร.ก ...
2021-03-17 15:08:03
ข่าวปัจจุบัน