หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

อาจารย์พิเศษสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลเกียรติคุณ “รางวัลเกียรติโยธิน” จากสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ
      คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีแด่อาจารย์วรเชษฐ์ ...
2023-11-28 15:36:02
ขยายเวลา การรายงานตัวและชำระเงิน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบ 1 Portfolio รับตรง ครั้งที่ 1/2 )
      ขยายเวลา การรายงานตัวและชำระเงิน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบ 1 Portf ...
2023-11-15 16:49:11
ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2566
       วันที่ 15 พฤศจิกายน  2566 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักด ...
2023-11-15 13:58:09
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดบ้าน SSRU Open House 2023
อนาคตคุณอยู่ที่เรา.... กิจกรรมเปิดบ้าน SSRU Open House 2023 ใกล้เข้ามาแล้ว...งานนี้จัดเต็มทั้งส ...
2023-11-07 15:48:05
ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบ 1 Portfolio
"ในปัจจุบันอัตราการแข่งขันทางด้านการหางานสูง การเลือกเรียนบัญชีถือว่าเป็นตัวช่วยทางหนึ่งที่ทำให ...
2023-11-06 12:33:31
ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบ 1 Portfolio
พรุ่งนี้เริ่ม!!คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ...
2023-10-31 09:54:19
ข่าวปัจจุบัน