หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2566
         วันที่ 14 ธันวาคม  2566 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส ...
2023-12-14 10:50:28
คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการตรวจโครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล ประจำปี พ.ศ. 2566
       วันที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏส ...
2023-12-12 15:33:22
ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2566
       วันที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้าย ...
2023-12-12 14:04:24
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปิดทำการ 10-11 ธันวาคม 2566
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาปิดทำการ 10-11 ธันวาคม 2566ขอความอนุเคราะห์อาจารย์และบุ ...
2023-12-08 16:15:57
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับเกียรติบัตร นักวิจัย “คนเก่ง Gen X Y ”
        เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.อิทธิภูมิ พรหมมา รองคณบด ...
2023-12-08 11:38:32
คณะวิทยาการจัดการ ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ภายในคณะ รับโครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล ประจำปี พ.ศ. 2566
           วันที่ 6 ธันวาคม 2566 บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยร ...
2023-12-06 16:22:42
ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมประกวด "SME Challenge Season1"
ประกาศ !! คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ ราชารส ก๋วยเตี๋ยวเรือขอเชิญนักศึกษาท ...
2023-12-04 15:20:13
ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 4/2566
        วันที่ 30  พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศัก ...
2023-11-30 14:52:57
ข่าวปัจจุบัน