หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

คณะวิทยาการจัดการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน/ฝึกอบรมด้านการประชาสัมพันธ์ จากสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
     วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีค ...
2018-03-09 18:51:20
คณะวิทยาการจัดการ จัดสอบสัมภาษณ์ผู้สมัคร โครงการอบรมด้านผลิตสื่อวีดีทัศน์ ณ Dong Ah Institute of Media and Arts
        เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ...
2018-03-09 18:51:06
คณะวิทยาการจัดการและศูนย์อาเซียน สวนสุนันทา จัดโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษากับประชาคมอาเซียน ณ HIU ประเทศญี่ปุ่น
        คณะวิทยาการจัดการ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีแล ...
2018-03-09 18:50:56
ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัคร โครงการอบรมด้านผลิตสื่อวีดีทัศน์ ณ Dong Ah Institute of Media and Arts
      วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561  ดร. สมศักดิ์ คล้ายสังข์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็น ...
2018-03-09 18:50:07
คณะผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดอธิการบดี
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหาร ...
2018-03-09 18:49:49
คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมเทคนิคการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2561
          คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จัดโครงการอบร ...
2018-03-09 18:49:06
ข่าวปัจจุบัน