หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สาขาวิชาการบัญชี วจก. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เจาะประเด็นการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานรายงานทางการเงินของประเทศไทยปี 2561”
ภาพเพิ่มเติมสาขาวิชาการบัญชี วจก. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เจาะประเด็นการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานรายงา ...
2018-03-09 18:23:30
มาทำความรู้จักกับเหล่าผู้นำทั้ง 4 คนจาก 4 สาขาวิชาที่จะมาทำหน้าที่ดูเเลเเละรับใช้เพื่อนๆพี่ๆเเละน้องๆชาวคณะวจก.ทุกคน
มาทำความรู้จักกับเหล่าผู้นำทั้ง 4 คนจาก 4 สาขาวิชาที่จะมาทำหน้าที่ดูเเลเเละรับใช้เพื่อนๆพี่ๆเเละน้อง ...
2018-03-09 18:22:39
คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมแนวทางการเป็นผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ ประจำปี 2561
คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมแนวทางการเป็นผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ ประจำปี 2561คณะวิทยาการจัดการ มหาวิท ...
2018-03-09 18:22:25
คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยรา ...
2018-03-09 18:22:08
วจก. จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพฯระดับหลักสูตรและคณะ ประจำปีการศึกษา 2560
วจก. จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพฯระดับหลักสูตรและคณะ ประจำปีการศึก ...
2018-03-09 18:21:11
คณะวิทยาการจัดการ ประชุมหารือแนวทางการพัฒนานักศึกษาสู่การวิจัย
คณะวิทยาการจัดการ ประชุมหารือแนวทางการพัฒนานักศึกษาสู่การวิจัยภาพเพิ่มเติมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยา ...
2018-03-09 18:20:53
ข่าวปัจจุบัน