หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร วจก. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช
        วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ...
2023-10-12 16:26:02
วันนวมิทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566
วันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ วันคล้ายวันสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภู ...
2023-10-11 13:29:50
ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2566
      วันที่ 11 ตุลาคม  2566 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้าย ...
2023-10-11 12:00:35
แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ วจก. จัดกิจกรรมแสดงบุคลิกภาพ เสริมศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2566
         วันที่ 10 ตุลาคม 2566 แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ  คณะวิทยา ...
2023-10-11 09:19:32
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม วจก. จัดกิจกรรมจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ต้อนรับน้องใหม่ ประจำปี 2566
       ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนส ...
2023-10-10 15:21:10
ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Portfolio รับตรง ครั้งที่ 2
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ...
2023-10-09 16:27:33
ประกาศปิดและเปิดทำการคณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ ปิดทำการ 13 ตุลาคม 2566เปิดทำการตามปกติ 14 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไปขอความอนุเคราะห์อา ...
2023-10-09 14:51:18
ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร วจก. แสดงความยินดีกับ “ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ”
          วันที่ 9 ตุลาคม 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสั ...
2023-10-09 14:37:27
ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2566
          วันที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศ ...
2023-10-09 14:34:12
ข่าวปัจจุบัน