หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับเกียรติบัตร นักวิจัย “คนเก่ง Gen X Y ”
        เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.อิทธิภูมิ พรหมมา รองคณบด ...
2023-12-08 11:38:32
คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อิทธิภูมิ พรหมมา รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ในโอกาสเข้ารับเกียรติบัตร นักวิจัย “คนเก่ง Gen X Y”
คณะวิทยาการจัดการ  ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.อิทธิภูมิ พรหมมารองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภ ...
2023-12-08 11:35:04
คณะวิทยาการจัดการ ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ภายในคณะ รับโครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล ประจำปี พ.ศ. 2566
           วันที่ 6 ธันวาคม 2566 บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยร ...
2023-12-06 16:22:42
ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบ 1 Portfolio
ที่นี่.....ตอบโจทย์อนาคต.....- มีรายได้ระหว่างเรียน- เรียนพร้อมทำงาน- ฝึกปฏิบัติงานร่วมในสถานประกอบก ...
2023-12-06 15:11:40
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566
 ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ...
2023-12-04 14:41:16
ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมประกวด "SME Challenge Season1"
ประกาศ !! คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ ราชารส ก๋วยเตี๋ยวเรือขอเชิญนักศึกษาท ...
2023-12-04 15:20:13