หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร
ข่าว ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร

วจก. เจรจาความร่วมมือแลกเปลี่ยนด้านวิชาการกับ Dong Ah Institute of Media and Arts ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการ และผู้บริหาร ...
2017-11-17 08:11:11
ผู้บริหาร วจก. ร่วมพิธีบวงสรวงฯ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
ภาพเพิ่มเติมวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดกา ...
2017-11-17 08:02:05
วจก. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดสองพี่น้องพระอารามหลวง ประจำปี 2560
วจก. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดสองพี่น้องพระอารามหลวง ประจำปี 2560วันที่ 20 ตุลาคม 2560 &nb ...
2017-10-27 11:10:00
คำเป็นชนวนปฐมฤกษ์ เหรียญที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงอธิษฐานจิตบ ...
2017-10-27 11:16:02
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่12
คลิ๊กดูภาพเพิ่มเติม     วันที่ 8 ตุลาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ...
2017-10-27 11:24:20
ผู้บริหาร วจก.ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
ผู้บริหาร วจก.ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการ ...
2017-10-27 11:31:13
ประชุมทีมพัฒนาตำราหลักวิชาแกนหลักสูตรนิเทศศาสตร์
ดูภาพเพิ่มเติมนิเทศศาสตร์ คณะอาจารย์ผู้สอนรายวิชาการวิจัยนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมทีมพ ...
2017-10-27 11:33:33
วจก. ให้การต้อนรับ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมคณะ ประจำปี 2560
วจก.  ให้การต้อนรับ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมคณะ ประจำปี 2560    ...
2017-09-19 11:49:48
ข่าวย้อนหลัง