หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร
ข่าว ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ภาพเพิ่มเติมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ จำนวน 10 ท ...
2018-01-16 08:10:51
ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวันที่ 27 ธันว ...
2018-01-16 10:57:41
คณะวิทยาการจัดการ ร่วมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2561
ภาพเพิ่มเติมผู้บริหาร บุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ร่วมทำบุญตักบาตรวันปีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท ...
2018-01-05 08:32:48
อาจารย์แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล “สวนสุนันทา” ร่วมตัดสินการประกวดภาพยนตร์/วิดีโอ Southeast Asia Prix Jeunesse , Philippines
อาจารย์ประจำแขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมเป็นคณะ ...
2017-12-21 12:18:52
ผู้บริหาร คณาจารย์ วจก. นำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เดินหน้าเสริมสร้างศักยภาพด้านวิชาการของคณาจารย์ ยกระดั ...
2017-12-15 14:55:40
วจก. เจรจาความร่วมมือแลกเปลี่ยนด้านวิชาการกับ Dong Ah Institute of Media and Arts ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการ และผู้บริหาร ...
2017-11-17 08:11:11
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่12
คลิ๊กดูภาพเพิ่มเติม     วันที่ 8 ตุลาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ...
2017-10-27 11:24:20
ผู้บริหาร วจก.ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
ผู้บริหาร วจก.ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการ ...
2017-10-27 11:31:13
วจก. ให้การต้อนรับ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมคณะ ประจำปี 2560
วจก.  ให้การต้อนรับ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมคณะ ประจำปี 2560    ...
2017-09-19 11:49:48
ข่าวย้อนหลัง