หน้าหลัก > ข่าว >

คณะวิทยาการจัดการ ร่วมมือกับศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน จัดโครงการส่งเสริมพันธมิตรทางวิชาการแห่งอาเซียน ณ HIU ประเทศญี่ปุ่น
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิท ...
2018-08-29 13:00:25
คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากรในโอกาสสำเร็จการศึกษา
    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทอง ...
2018-03-30 12:19:38
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขับเคลื่อนลงนามความร่วมมือสานต่อ MOU กับ Technological University of the Philippines
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2561 ที่ผ่านมา   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดี ...
2018-03-09 18:53:15
คณะผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดอธิการบดี
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหาร ...
2018-03-09 18:49:49
คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุม “วิชาการสัญจร”
ภาพเพิ่มเติมคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุม “วิชาการสัญจร” เมื่อวันที่ 2 ...
2018-03-09 18:33:19
ข่าวย้อนหลัง