หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว โครงการประชุม/อบรม คณะวิทยาการจัดการ
ข่าว โครงการประชุม/อบรม คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา และข้อระวังในการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนสื่อออนไลน์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา และข้อระวัง ...
2018-01-15 10:00:48
คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2561
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมใจร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุ ...
2018-01-15 09:57:29
คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เดินหน้าโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจำปี 2561
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เตรียมความพร้อมโครงการประ ...
2018-01-12 07:49:21
ข่าวเด่นวันนี้ : "คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ยกระดับ เตรียมร่าง หลักสูตรปริญญาโท-เอกนิเทศศาสตร์ "
ติดตามรายละเอียดของข่าวได้ทางwww.fms.ssru.ac.thงานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ#PRSSRUpdfs1.pdf ...
2018-01-12 07:45:29
คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณาจารย์กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ประจำปี 2561
ภาพเพิ่มเติมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณาจารย์กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ...
2018-01-10 08:46:57
ฝ่ายบริหาร วจก. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561
คลิ๊กดูภาพเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 อาจารย์สมศักดิ์ คล้ายสังข์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาก ...
2017-10-27 11:29:38
ข่าวย้อนหลัง