หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิจัย
ข่าววิจัย

ผู้บริหาร คณาจารย์ วจก. นำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ สหราชอาณาจักร
        คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เดินหน้าเสริมสร้างศักยภาพด ...
2019-12-13 14:05:37
ผู้บริหาร คณาจารย์ วจก. นำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ณ สมาพันธรัฐสวิส
      คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เดินหน้าเสริมสร้างศักยภาพด้านวิชา ...
2019-04-19 15:16:26
ผู้บริหาร คณาจารย์ วจก. นำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์
             คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เดินหน ...
2019-01-17 10:20:35
คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมการจัดการความรู้ สายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561
       เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561  ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจั ...
2018-08-23 10:18:42
คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านการประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560
        วันที่ 25 เมษายน 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดกา ...
2018-04-25 15:41:35
คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมติดตามการพัฒนาการให้บริการ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
        วันที่ 24 เมษายน 2561  คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมติดตามการพัฒ ...
2018-04-24 15:30:59
คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
      วันที่ 3 เมษายน 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมชี้ ...
2018-04-03 17:45:43
ข่าวปัจจุบัน