หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการรักษาความปลอดภัย วันหยุดยาวต่อเนื่อง 16-20 พฤศจิกายน 2565
มาตรการรักษาความปลอดภัย  วันหยุดยาวต่อเนื่องเนื่องจากวันที่  16-20 พฤศจิกายน 2565  เป ...
2022-11-21 11:25:48
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ หัวข้อ"ธุรกิจบริการยุคใหม่ ปรับอย่างไรให้ปัง "
แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ หัวข้อ"ธุ ...
2022-10-19 16:35:11
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ #Dek66 ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1 Portfolio)
"พัฒนาตัวเอง เริ่มจากบุคลิกภาพที่ดี ประกอบกับหัวใจสำคัญ Service mindเพราะธุรกิจบริการ คือส ...
2022-10-20 16:58:24
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ #Dek66 ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1 Portfolio)
"เมื่อเข้ามาในรั้วมหาวิทยาลัย  ทุกคนคือลูกแม่สุนันทา มีความเป็นพี่น้อง ช่วยเหลือกัน   ...
2022-10-20 16:51:00
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ #Dek66 ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1 Portfolio)
"หัวใจของธุรกิจบริการ คือ ศักยภาพของบุคลากร จุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เกิดจากบุคล ...
2022-10-20 14:51:58
ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ #Dek66 ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1 Portfolio)
"ถ้าเราจะเริ่มพัฒนาตัวเอง  สิ่งแรกที่ต้องมีคือคำว่าบุคลิกภาพ เพื่อให้เป็นที่รักของทุก ...
2022-10-20 14:43:17
สาขาวิชาการบัญชี วจก. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ภาษีต๊าซ ออนไลน์ปัง”
          เมื่อเร็วๆนี้  สาขาวิชาการบัญชี  คณะวิทยาการจัดการ มหาว ...
2022-10-20 14:36:02
ข่าวปัจจุบัน