หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการตรวจโครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล ประจำปี พ.ศ. 2566
        วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภ ...
2022-11-28 18:28:45
คณะวิทยาการจัดการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ The International Academic Multidisciplines Research Conference 2022 (ICBTS 2022)
       วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป ...
2022-11-25 16:31:34
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม พี่อ้อยพี่ฉอดOnTour 2022
พร้อมกันยังน้องๆ #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไม่ว่าน้องๆกำลังเครียด!! เรื่องเรียนหรือว่าเรื่อง ...
2022-11-25 14:45:04
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการทุกท่าน เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการทุกท่านเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม  ก่อน ...
2022-11-23 13:56:18
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาการจัดการสำหรับน้องๆที่ต้องการติดต่อ- ข้อมูล ...
2022-11-23 12:39:57
การประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 11 / 2565
        วันที่ 23 พฤศจิกายน  2565  เวลา 09.30 น. คณะวิทยาการจัดการ มหา ...
2022-11-23 12:38:28
ประชาสัมพันธ์การ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1 Portfolio)
เรียนเศรษฐศาสตร์ธุรกิจนำมาใช้ในการทำงานได้อย่างไร?“ทักษะการวิเคราะห์จากการเรียนเศรษฐศาสตร์ธุรก ...
2022-11-22 16:22:51
ข่าวย้อนหลัง