หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 2 /2567
         วันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ...
2024-03-22 11:26:19
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษฎา สังขมณี อาจารย์ประจำแขนงวิชาการเงินการธนาคาร ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เป็น “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ. ๒๕๖๖”
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร. กฤษฎา สังขมณีอาจาร ...
2024-03-22 11:21:22
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2 Quota) ประเภทความสามารถทางวิชาการ/ความสามารถพิเศษ/และทุนเพชรสุนันทา
สายงานด้านเศรษฐศาสตร์ ตลาดงานเปิดกว้าง สามารถทำงานได้หลากหลาย และสามารถทำงานในสายบริหาร การเงินการธน ...
2024-03-22 09:59:08
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2 Quota) ประเภทความสามารถทางวิชาการ/ความสามารถพิเศษ/และทุนเพชรสุนันทา
5 อาชีพยอดนิยม เงินเดือนสูงสาขาวิชาการบัญชีอาชีพสุดฮอต เงินเดือนสูง เป็นที่ต้องการขององค์กรชั้นนำ&nb ...
2024-03-21 10:30:10
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2 Quota) ประเภทความสามารถทางวิชาการ/ความสามารถพิเศษ/และทุนเพชรสุนันทา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ป ...
2024-03-20 12:01:26
กำหนดการสอบ Final ปลายภาคระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
กำหนดการสอบ Final ปลายภาคระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256627-29 มีนาคม 2567เตรียมตัว ...
2024-03-20 11:08:21
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2 Quota) ประเภทความสามารถทางวิชาการ/ความสามารถพิเศษ/และทุนเพชรสุนันทา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ป ...
2024-03-19 10:31:58
ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและจิตสาธารณะ คณะวิทยาการจัดการ
ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ  เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและจิตสาธารณะ ...
2024-03-19 10:43:07
ข่าวย้อนหลัง